II Spotkanie naukowe „Medycyna paliatywna”

konferencja1

Choroby nowotworowe od lat stanowią w Polsce druga przyczynę zgonów, w wyniku której umiera rocznie około 96 tysięcy osób. Stanowi to 25% ogółu zgonów. Liczba zachorowań i zgonów spowodowanych przez nowotwory złośliwe będzie, według lekarzy, w niedalekiej przyszłości pierwszą przyczyną zgonów przed 65. rokiem życia zarówno mężczyzn jak i kobiet. Szacuje się, że liczba osób potrzebujących opieki paliatywnej będzie stale rosnąć. Nowościom w tej dziedzinie medycyny poświęcone było II Spotkanie Naukowe „Medycyna paliatywna, a wybrane aspekty postępowania objawowego w onkologii – nowe możliwości, profilaktyka i terapia”. Spotkanie odbyło się w sobotę 11 czerwca w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Hospicjum „Dar Serca”. Dorota Wojtachnio, członek Zarządu Stowarzyszenia, uświadamia, że medycyna paliatywna nie jest tylko „medycyną umierania”.
W sytuacji kiedy niedofinansowanie placówek opieki paliatywnej sięga 40-50 % ich potrzeb, część pacjentów trafia do tych ośrodków zbyt późno. Dodatkowo wysoką śmiertelność powoduje niedoinformowanie społeczeństwa odnośnie profilaktyki i wczesnego wykrywania zachorowań na nowotwory złośliwe. Z tego powodu tematyka przyszłorocznego spotkania, jak deklarowała Wojtachnio, dotyczyć ma raka piersi.
Obecnie w Polsce działa ponad 150 placówek opieki paliatywnej, w której opieka świadczona jest stacjonarnie oraz około 340 hospicjów domowych dla dorosłych i 52 dla dzieci.

ZD

konferencja5

konferencja4

konferencja3

konferencja2