II tura „Bitwy o wozy” – promesy na zakup samochodów strażackich trafiły do gmin

źródło fot.: www.gov.pl

– Wybory to święto demokracji i cieszę się, że na tym święcie zyskują Ochotnicze Straże Pożarne. To są bohaterowie naszych czasów – ludzie, którzy pracują zawodowo a znajdują czas żeby nieść pomoc swoim sąsiadom – powiedział dziś (27 lipca 2020 r.) wiceminister Maciej Wąsik, wręczając promesy na zakup wozów bojowych dla OSP. W uroczystości wzięli też udział wiceministrowie Paweł Szefernaker i Błażej Poboży oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.
Wiceminister Paweł Szefernaker podziękował mieszkańcom gmin biorących udział w akcji za uczestnictwo w wyborach. – Dzięki Waszemu zaangażowaniu mamy największą w historii XXI wieku frekwencję w wyborach w Polsce i mamy drugi wynik po 1989 r. – blisko 70 proc. wyborców skorzystało ze swojego prawa i poszło do wyborów. Było to wspaniałe święto demokracji. Ta frekwencja pokazała, że każdy idąc do wyborów ma przeświadczenie, że jego głos się liczy – mówił wiceszef MSWiA. Frekwencja wyborcza wśród zwycięskich gmin wyniosła w drugiej turze wyborów prezydenckich od 68 proc. do ponad 94 proc.
Wiceminister Maciej Wąsik podkreślał też istotną rolę jaką OSP odgrywają w lokalnych społecznościach. – Nie ma drugiego państwa w Europie, gdzie byłby tak dobrze zorganizowany ruch społeczny, jakim są OSP. Będziemy wspierać małe miejscowości, aby rosło w nich poczucie bezpieczeństwa. Temu właśnie miała służyć „Bitwa o wozy”, a także inne działania kierownictwa MSWiA – powiedział wiceszef resortu.
Promesy na zakup średnich wozów ratowniczo-gaśniczych odebrali dziś wójtowie i burmistrzowie 49 gmin (do 20 tys. mieszkańców) z całej Polski. Każda z wyróżnionych gmin osiągnęła najwyższą frekwencję w drugiej turze wyborów prezydenckich w każdym z 49 byłych województw (według stanu na 31.12.1998 r.). Wartość jednego samochodu to blisko 800 tys. zł.
Na koniec 2019 r. w Polsce działało ponad 16 tys. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Co roku w budżecie MSWiA zabezpieczane są środki na ich wsparcie. Łączna wartość dofinansowania dla OSP planowana w 2020 r. to ponad 293,7 mln zł z różnych źródeł. Dzięki tym środkom w tym roku strażacy z OSP otrzymają m.in. prawie 600 nowych pojazdów w tym m.in. dzięki akcji „Bitwa o wozy”.

źródło: www.gov.pl