III Paraolimpiada Fotograficzno–Plastyczna podsumowana

Finał wojewódzkiego konkursu III Paraolimpiada Fotograficzno–Plastyczna odbył się w środę 6 lutego w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Częstochowie. Zakończenie konkursu połączone było z uroczystością z okazji 5-lecia istnienia placówki. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele częstochowskiego Kościoła, władz parlamentarnych, samorządowych, Śląskiego Kuratorium Oświaty oraz uczestnicy konkursu i ich rodzice. O wydarzeniu mówi dyrektor palcówki Grażyna Biesiekierska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/1partaolimpiada_Biesiekierska_06_02_2019.mp3]

W III Paraolimpiadzie Fotograficzno–Plastycznej wzięło udział wielu młodych z artystów m. in. z Częstochowy, Sierakowa Śląskiego, Rędzin, Nierady, Myszkowa, Sokolnik, Będzina czy Raciborza. Z tak dobrze rozwijającego się konkursu cieszy się jego współorganizatorka Adrianna Zawadzka, nauczyciel plastyki:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/2partaolimpiada_Zawadzka_06_02_2019.mp3]

Niezwykle trudne zadanie stało przed jury, które oceniało prace konkursowe. Jednym z jego członków był częstochowski fotografik Waldemar Deska. Jak powiedział, wybór najlepszych prac nie był łatwy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/3partaolimpiada_Deska_06_02_2019.mp3]

Po uroczystym wręczeniu nagród i wyróżnień zgromadzeni mieli możliwość obejrzenia przedstawienia przygotowanego przez uczniów i nauczycieli placówki.
W skład Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Działa tutaj również Punkt Konsultacyjny dla rodziców lub opiekunów prawnych, dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz studentów.

ZD