Inauguracja projektu “Częstochowa a Cud Wisły”

Projekt edukacyjny “Częstochowa a Cud Wisły” zapoczątkowany został 14 lutego podczas uroczystości w OKF ILUZJA. Jego inicjatorem jest Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie. O celu, jaki przyświecał spotkaniu mówi Magdalena Papalska, nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/1_inauguracja_papalska_14_02.mp3]

W wydarzeniu uczestniczyli nauczyciele i młodzież z różnych szkół częstochowskich. W trakcie uroczystej inauguracji młodzież mogła zobaczyć film “Józef Piłsudski w Częstochowie”. O głównych założeniach i działaniach w ramach projektu mówi Rafał Piotrowski, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/2_inauguracja_piotrowski_14_02.mp3]

W ramach inauguracji projektu klasa mundurowa Zespołu Szkół Technicznych zaprezentowała swoje umundorowanie i broń. Adam Dłużniak, nauczyciel szkoły wyjaśnił, że mundurówka ZST jest klasą certyfikowaną:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/3_inauguracja_dluzniak_14_02.mp3]

W ramach spotkania częstochowscy uczniowie zaprezentowali referaty na temat “Częstochowscy generałowie w walkach o granice”. Projekt ma trwać do końca roku szkolnego.