Inauguracja Roku Akademickiego UJD inna niż zwykle

Inauguracja Roku Akademickiego UJD inna niż zwykle

Fot. UJD/J. Śliwczyński

Tegoroczni studenci rok akademicki rozpoczną w swoich domach. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza przygotował z inauguracji specjalną transmisję na żywo, dostosowując się do zasad panujących w czasie pandemii.

Inauguracja miała w tym roku wymiar szczególny ze względu na obchody 50-lecia uczelni. Aby uczcić ten jubileusz, władze uczelni udostępniły transmisję online, pochylając się w ten sposób do prośby studentów, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystości ze względu na jej zamknięty charakter. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele władz rektorskich, a także senatorzy, dziekani, członkowie Rady Uczelni, poczet sztandarowy oraz przedstawiciele studentów i doktorantów każdego wydziału.

Kształcenie będzie odbywać się w trybie hybrydowym, co stanowi wyzywanie zarówno dla uczelni, jak i studentów, którzy będą musieli wdrążyć się w zajęcia online. Jednak uczelnia nie boi się tego zadania i optymistycznie patrzy w nadchodzący rok akademicki. Rektor uczelni prof. Anna Wypych-Gawrońska scharakteryzowała, jak będą wyglądały zajęcia w dobie pandemii koronawirusa.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/1_Inauguracja_Gawronska_06_10_2020-1.mp3]

Jak dodaje prorektor ds. rozwoju Zygmunt Bąk, niektóre kierunki studiów nie mogą być prowadzone wyłącznie w trybie online.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/2_Inauguracja_Bak_06_10_2020.mp3]

Jak zaznacza prorektor, uniwersytet to nie tylko uczelnia, ale także akademiki. Uspokaja jednak, że opłaty za pobyt dla studentów nie zwiększą się mimo dodatkowych kosztów, które pokrywa uczelnia takich jak środki sanitarne.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/3_Inauguracja_Bak_06_10_2020_.mp3]

Mimo pandemii koronawirusa liczba studentów chętnych do podjęcia studiów nie zmniejszyła się. Oficjalne wyniki będzie można podać za około miesiąc po zakończeniu rekrutacji na pierwszy rok studiów.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/4_Inauguracja_Bak_06_10_2020.mp3]

Tegoroczna inauguracja była drugą w historii uczelni, która do 2018r funkcjonowała jako Akademia im. Jana Długosza.

AS