Informacje Tauronu o przerwach w dostawie energii elektrycznej

 

TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Częstochowa Miasto informuje, że we wtorek siódmego marca wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej, wynikające z konieczności przeprowadzenia pilnych prac na urządzeniach elektroenergetycznych. Przerwy w dostawie prądu obejmą:  ul. Żarecką od numeru 75 do 143/145 i od numeru 100 do 170a i 86a, ul. Spacerową od numeru 4/10 do 100 i od numeru 13/15 do 71, ul. Limanowskiego od numeru 89 do 95/97b oraz numery 80/82, 99/101, 103/105, 150a, 150b i 150d w godzinach od 7:30 do 09:30 i od 16:30 do 20:0), a także ul. Limanowskiego 97a i Limanowskiego 150c – kiosk handlowy „warzywa-owoce” w godzinach od 8:00 do 19:30.

TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Częstochowa Miasto przeprasza za niedogodności wynikające z braku dostawy energii elektrycznej i ewentualne zmiany czasu trwania przerw.