Informacje Tauronu o przerwach w dostawie energii elektrycznej

tauron dystrybucja

TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Częstochowa Miasto informuje, że w środę, piętnastego lutego, wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej, wynikające z konieczności przeprowadzenia pilnych prac na urządzeniach elektroenergetycznych. Przerwy w dostawie prądu obejmą  Al. Wolności od 69 do 81 oraz 65, kiosk Ruch, Warzywa, ul. 1-go Maja 3, 4, 6 w godzinach od .07:30 – 09:00 i od 13:00 – 15:30.
TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Częstochowa Miasto przeprasza za niedogodności wynikające z braku dostawy energii elektrycznej i ewentualne zmiany czasu trwania przerw.

Szczegółowe informacje o planowanych wyłączeniach energii można znaleźć na stronach internetowych czestochowskie24.pl oraz fiat.fm w zakładce Tauron Dystrybucja.