Informacje Tauronu o przerwach w dostawie energii elektrycznej

tauron dystrybucja

TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Częstochowa Miasto informuje, że w poniedziałek dwudziestego lutego wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej, wynikające z konieczności przeprowadzenia pilnych prac na urządzeniach elektroenergetycznych. Przerwy w dostawie prądu obejmą ul. Mieszka Starego od numeru 1 do 7 i od numeru 2 do 8, ul. Królewską od numeru 2 do 34 i od numeru 9 do 35, ul. Olbrachta od numeru 5 do 19 i od numeru 6 do 20, ul. Piastowską od numeru 9 do 35a i od numeru 12 do 30 oraz działki nr 1/1 i 1/2, ul. Chrobrego od numeru 6/10 do 18 i od numeru 7 do 23, ul. Kazimierza Wielkiego 13, ul. Łokietka od numeru 3 do 7 i od numeru 4 do 8 w godzinach od 07:30 – 09:30 oraz 13:30 – 17:00. TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Częstochowa Miasto przeprasza za niedogodności wynikające z braku dostawy energii elektrycznej i ewentualne zmiany czasu trwania przerw.