Informacje Tauronu o przerwach w dostawie energii elektrycznej

TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Częstochowa Miasto informuje, że we wtorek 28 lutego wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej, wynikające z konieczności przeprowadzenia pilnych prac na urządzeniach elektroenergetycznych. Przerwy w dostawie prądu obejmą ul. Żarecką 38 w godzinach od 07:30 do 09:00 oraz od 17:00 do 20:00, ul. Żarecką 42a, 42b, 42c w godzinach od 07:30 do 09:30 oraz od 17:00 do 20:00 i ul. Żarecką 50 – sklep w godzinach od 08:00 do 20:00.

TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Częstochowa Miasto przeprasza za niedogodności wynikające z braku dostawy energii elektrycznej i ewentualne zmiany czasu trwania przerw.