Informacje Tauronu o przerwach w dostawie energii elektrycznej

 

TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Częstochowa Miasto informuje, że w środę 1 marca wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej, wynikające z konieczności przeprowadzenia pilnych prac na urządzeniach elektroenergetycznych. Przerwy w dostawie prądu obejmą ul. Tenisową od numeru 1 do 61 i od numeru 4 do 52 oraz numery 75 i 81, ul. Rędzińską od numeru 25 do 57, od numeru 67 do 71 i od numeru 30 do 82 oraz numery 19, 21, 63 i 65, ul. Widłaków od numeru 1 do 21 oraz numery 12, 14, 16 i działki nr 321/4 i 321/8, ul. Wypoczynku 8a, ul. Batalionów Chłopskich 1 oraz ul. Pajęczą 29 w godzinach od 7:30 do 9:30 i od 13:00 do 16:00; ul. Tenisową od numeru 63 do 71, od numeru 77 do 115 i od numeru 68 do 94 oraz ul. Rędzińską 59, 67a, 75 w godzinach od 07:30 – 16:00.

TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Częstochowa Miasto przeprasza za niedogodności wynikające z braku dostawy energii elektrycznej i ewentualne zmiany czasu trwania przerw.