Integracja społeczności romskiej

dsc02265

W Katowicach odbyła się konferencja dotycząca integracji społeczności romskiej w środowisku lokalnym. Wzięli w niej udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach, Policji, mieszkańcy miast i gmin zamieszkiwanych przez Romów oraz reprezentanci samej społeczności romskiej. Nie zabrakło reprezentantów regionu częstochowskiego.

Spotkanie zostało zorganizowane przez pełnomocnika Wojewody Śląskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych Magdalenę Szewczuk-Szturc, a jego tematem było zwiększenie uczestnictwa Romów w systemie edukacji i na rynku pracy oraz poprawa ich sytuacji mieszkaniowej i stanu zdrowia, które stanowią warunki ich integracji w Polsce. Konferencja miała na celu m.in. zwiększenie wiedzy o tej mniejszości narodowej wśród społeczeństwa oraz przyczynienie się do likwidacji uprzedzeń z nią związanych.

Konferencja była częścią programu integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020, której ogólnym zadaniem jest lepsza integracja Romów ze społeczeństwem polskim. Składała się m.in. z prelekcji dotyczących uwarunkowań kulturowych w procesie integracji Romów, krótkiej dyskusji i emisji programów TVP Katowice im poświęconych. Na koniec omówiono zasady dotyczące ubiegana się o środki na rok 2017 w ramach programu integracji. Udział w niej wzięli II wicewojewoda śląski Mariusz Trepka, a także mieszkańcy miast i gmin zamieszkiwanych przez Romów oraz reprezentanci samej społeczności romskiej.

źródło foto: www.katowice.uw.gov.pl