Interaktywna mapa wypadków

wypadek-na-pasach

Interaktywna mapa tragicznych wypadków na drogach województwa śląskiego dostępna jest w Otwartym Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej. Na grafice wskazano miejsca, w których piesi ponieśli śmierć lub doznali ciężkich obrażeń ciała. Do opisanych zdarzeń doszło w latach 2012-2015 na śląskich drogach.
Mapa przedstawia lokalizację ponad 1750 wypadków. Dla każdego można wyświetlić datę i godzinę zdarzenia oraz jego dokładne umiejscowienie.

Na mapie wyznaczono także bufory – od 20 do 300 metrów – pokazujące miejsca niebezpieczne, w których wydarzyła się większa liczba drogowych tragedii. Stworzono również mapę, pokazującą liczbę wypadków, które wystąpiły na terenie danej gminy.