IV Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Szlakiem Orlich Gniazd”

SONY DSC

295 prac z 60 placówek z całej Polski wpłynęło na zakończony dzisiaj (10.06.) IV Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Szlakiem Orlich Gniazd”. Corocznie organizowany on jest przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem a poziom nadsyłanych prac również jest coraz wyższy. Dyrektor MDK-u, Paweł Musiał, podkreśla, że dzięki takiej tematyce, konkurs przyczynia się do popularyzacji naszego regionu.

Komisja konkursowa w składzie Maria Cieślak-Gurgul – artysta plastyk, Irena Młynarczyk – artysta plastyk i  Barbara Wręczycka-Messjasz – nauczyciel plastyki, postanowiła nagrodzić autorów 18 prac oraz wyróżnić 66 młodych artystów. Prace wykonane były różnymi technikami: ceramika, rysunek, malarstwo, pastele, grafika czy techniki mieszane. Wiek laureatów prac wahał się od 7 do 17 lat.

Paweł Sadłocha, organizator konkursu, jest bardzo pozytywnie zaskoczony poziomem tegorocznego konkursu. Członkinie jury w katalogu pokonkursowym napisały między innymi: „…Przedstawione prace imponowały bogactwem form i sposobów realizacji. Wieloaspektowość zastosowanych technik plastycznych wykazała ogromną kreatywność twórczą młodych artystów”. Organizatorzy z niecierpliwością czekają na kolejną edycję konkursu. Nagrodzone prace można oglądać na wystawie pokonkursowej w Miejskim Domu Kultury.

ZD