IV Turniej Tenisa Stołowego pamięci Mirka Czarnockiego ZSP fot. ZD