IV Wojewódzki Konkurs Literacki pod hasłem: „Rodzina miejscem pojednania”

konkurs o rodzinie

W tym roku przypada dziesiąta rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, dlatego pragniemy skierować uwagę młodych ludzi na te treści Jego nauczania, których istotnym elementem była rodzina. Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich szkół gimnazjalnych województwa śląskiego.

Aby wziąć udział w konkursie, należy nadesłać maksymalnie 3 prace z jednego gimnazjum, wyłonione w eliminacjach szkolnych. Forma wypowiedzi dowolna (esej, opowiadanie, opis).
Prace konkursowe liczące maksymalnie 3 strony wydruku komputerowego (ok. 1400 znaków na stronie ) wraz z kopią na płycie CD (zapisane w programie Microsoft Word) należy przesłać w terminie do 5 czerwca 2015 r. na adres Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, ul. Leśniowska 99, 42-310 Żarki.
Patronat honorowy nad konkursem objęła Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska.