IX Sesja Rady Powiatu za nami

 

DSC_0686

W czwartek, 17 września, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Częstochowie odbyła się IX Sesja Rady Powiatu. Jak powiedział nam wicestarosta częstochowski, Henryk Kasiura, radni chcieli przede wszystkim dokonać analizy rynku pracy: -Na terenie powiatu częstochowskiego na koniec sierpnia stopa bezrobocia spadła do 15,6 % . To mniej w stosunku do roku ubiegłego. W sumie w całym powiecie częstochowskim bezrobocie zmniejszyło się o 8 tysięcy – podsumowuje Kasiura.

Wicestarosta wymienia cztery czynniki, które zadecydowały o tym spadku: – Pierwszym czynnikiem jest niż demograficzny. Czynnikami są też ożywienie gospodarcze i sezonowość, bo latem bezrobocie spada. Czwartym czynnikiem są większe środki na fundusz pracy, tj. na aktywizację stanowisk pracy refundowaną ze strony Urzędu Pracy. Tych środków mamy obecnie o 10 milionów więcej.

Radni podjęli także m.in. uchwałę dotyczącą przystąpienia do projektu europejskiego funduszu społecznego „Kapitał ludzki”, który również związany jest z łagodzeniem skutków bezrobocia. Inną podjętą uchwałą jest przystąpienie Powiatu Częstochowskiego do realizacji projektu pn. „Kształcenie w młodości, sukces w przyszłości”. Projekt polega na ograniczeniu przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnieniu równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.