Jadwiga Wiśniewska: Europa przeżywa kryzys wartości rodzinnych

Wczoraj w Parlamencie Europejskim w Brukseli miało miejsce wydarzenie zorganizowane przez bułgarskiego europosła Andreja Słabakowa pt. „Europejskie tradycyjne wartości rodzinne”. Główną prelegentką konferencji była eurodeputowana PiS, Jadwiga Wiśniewska.

Jadwiga Wiśniewska mówiła, że kryzys wartości rodzinnych w Europie jest faktem i towarzyszy mu postępująca w zastraszającym tempie laicyzacja. Jak tłumaczyła, wynika on m.in. z rozmywania definicji rodziny oraz osłabienia jej znaczenia w życiu współczesnego człowieka.

Jadwiga Wiśniewska zauważyła, że Unia Europejska dyskryminuje dziś wartości, które wyznawali jej założyciele.

– Postulaty osób żyjących według chrześcijańskich zasad są przez unijne instytucje z góry uznawane za nieistotne, niegodne uwagi, niezasługujące na rozpatrzenie – stwierdziła. – Obecnie w wielu państwach zrównuje się związki osób tej samej płci z heteroseksualnymi małżeństwami i przyznaje się im prawo do wychowania dzieci, rośnie liczba związków nieformalnych, rozwodów oraz odsetek dzieci wychowywanych przez tylko jednego rodzica – wymieniła Europoseł Wiśniewska.

Polska polityk podkreślała, że należy pamiętać, że tożsamość europejską w historycznym kontekście wyznacza głównie chrześcijaństwo. Wskazywała na rolę św. Jana Pawła II, który formułował wizję zjednoczonej Europy, jako „wspólnoty ducha”, nawiązującą do bogatego wielokulturowego i wieloreligijnego jej dziedzictwa.

Wiśniewska podkreślała, że rodzina wnosi niepowtarzalny wkład w życie społeczności lokalnej, narodu i państwa, dlatego jest niezastąpiona dla dobrego funkcjonowania społeczeństwa.

– Potrzebujemy aktywnej polityki społecznej, wzmacniającej małżeństwo i rodzinę – stwierdziła. Europoseł PiS nawiązała również do aktywnej działalności rządu polskiego w tej sferze. – W ostatnich latach w Polsce prowadzona jest niezwykle aktywna polityka społeczna nastawiona na jej wzmocnienie. Świadczy o tym bezprecedensowy wzrost wydatków na wsparcie rodzin i przyjęcie wielu korzystnych dla niej rozwiązań prawnych – mówiła.

Źródło: www.jadwigawisniewska.pl