Jadwiga Wiśniewska wiceprzewodniczącą!

 

Jadwiga Wiśniewska została ponownie wybrana na wiceprzewodniczącą Delegacji Parlamentu Europejskiego do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (Afryka, Karaiby, Pacyfik).

Delegacja Parlamentu Europejskiego do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (DACP) jest częścią PE wspólnego przedsięwzięcia utworzonego na mocy umowy o partnerstwie z Kotonu.

Umowa została podpisana w 2000 r. w Kotonu (Benin) przez państwa członkowskie UE i 78 państw członkowskich z grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Jego celem jest promowanie i przyspieszanie rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego państw AKP w celu przyczynienia się do pokoju i bezpieczeństwa oraz promowania stabilnego i demokratycznego otoczenia politycznego.

Partnerstwo koncentruje się na zmniejszeniu i ostatecznym wyeliminowaniu ubóstwa, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju i stopniowej integracji krajów AKP z gospodarką światową. Jadwiga Wiśniewska, jako koordynator EKR komisji FEMM, jest szczególnie wrażliwa na los kobiet regionu Afryki, Karaibów i Pacyfiku i zamierza w pełnieniu swojej funkcji skupić się na tej kwestii.

Źródło: www.jadwigawisniewska.pl