Jak uczą częstochowskie szkoły?

bilde-640x4801

W oczekiwaniu na wyniki matur warto zwrócić uwagę na wyniki egzaminu dla szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego. To pierwsze poważne sprawdziany wiedzy i kompetencji dla młodych ludzi. Częstochowskie szkoły dobrze przygotowały uczniów

Obecnie szkoła podstawowa liczy sześć klas i jest drugim obowiązkowym etapem edukacji, po wychowaniu przedszkolnym, a przed gimnazjum. Kończy się dwuczęściowym pisemnym egzaminem. Część I obejmuje język polski oraz matematykę, część II – język obcy nowożytny. Większość uczniów, jeśli nie przeszkodziły im przyczyny losowe lub zdrowotne, podeszła do sprawdzianu 1 kwietnia br.
Teraz, 26 czerwca, każdy uczeń, który przystąpił do sprawdzianu, razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej otrzyma zaświadczenie o osiągniętych wynikach.
Wyniki są ujęte w skali procentowej, czyli od 0 do 100. Pierwszy poważny test wiedzy zdawało 337 tys. osób. Młodzi Polacy średnio uzyskali wynik na poziomie 67 proc., natomiast mediana – czyli granica poniżej i powyżej której znajduje się równa liczba wyników – jest prawie taka sama, bo wynosi 68 proc. W Częstochowie do egzaminu dla szóstoklasistów przystąpiło 1637 osób, a średni wynik, jaki uzyskali uczniowie, to 68,67 proc., natomiast przeciętny wynik w województwie śląskim to 65,81. To nobilitująca wiadomość. Tylko dwa miasta na prawach powiatu osiągnęły wyższy wynik w województwie – Bielsko-Biała (71,10) i Rybnik (69,20). Jednocześnie wysoki wynik uzyskali mieszkańcy powiatu kłobuckiego (68,20) czy częstochowskiego (67,10). Lepiej jednak nie skupić się aż na takich szczegółach.
Młodzi Polacy dobrze radzili sobie z drugą częścią egzaminu, ponieważ z języka angielskiego, który zdawało 319 tys. uczniów, uzyskali średnio 78 proc. (w Częstochowie – 80,80), a z języka niemieckiego średnio 70 proc. przy 17 tys. zdających. Występujące w podsumowaniach wyniki z j. francuskiego i rosyjskiego są faktycznie nieistotne z powodu niewielkiej popularności tych sprawdzianów. Rodzaj egzaminu zależał od przedmiotu, jaki obowiązuje w danej szkole, co od razu pozwala przewidywać, jakimi językami, a raczej językiem będą się posługiwać przyszłe pokolenia.
Częstochowa dobrze przygotowała uczniów, ale do tego stwierdzenia należy dodać łyżkę dziegciu. Nasze miasto nie wychodzi poza statystyczne trendy. Ogółem w skali kraju najlepiej radzili sobie uczniowie dużych ośrodków miejskich, w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców osiągając średni wynik 71 proc.; tak było w przypadku j. polskiego i matematyki, ale także w przypadku j. angielskiego i j. niemieckiego. Średnio wśród uczniów urodzonych w 2002 r. lepsze wyniki z języków osiągały dziewczynki, a wobec matematyki średnia chłopców i dziewczynek jest podobna. Uczniowie szkół niepublicznych zawsze radzili sobie lepiej niż uczniowie szkół publicznych.
Egzamin gimnazjalny – podsumowanie trzech lat edukacji – został przeprowadzony w dniach od 21 do 23 kwietnia br. lub – jak w powyższym przypadku – dwa miesiące później. Składa się z trzech części. W pierwszej, czyli humanistycznej, gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego, w części drugiej, czyli matematyczno-przyrodniczej, zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki, natomiast w trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego – tylko na poziomie podstawowym albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Do egzaminu przystąpiło w skali kraju 351 tys., a w województwie śląskim 39 tys. uczniów. W naszym mieście było to ok. 1855 osób. Wyniki ujęte są w skali procentowej. Generalnie częstochowscy uczniowie dobrze sobie radzili.
Za rozwiązanie zadań z zakresu języka polskiego w skali kraju gimnazjaliści uzyskali średnio 62 proc. punktów, w Częstochowie – 65,22. Średni ogólny wynik egzaminu w części humanistycznej z historii i wiedzy o społeczeństwie to 64 proc., w Częstochowie – 65,37. Egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów przyrodniczych to średnio równe 50 punktów, w Częstochowie – 49,42. Natomiast za rozwiązanie zadań z matematyki gimnazjaliści uzyskali średnio 48 proc. punktów, w Częstochowie – 51,34. I znów – nie ma się czego wstydzić, ale i nie ma rewelacji.

Krzysztof Rygalik