Jak zmiany klimatyczne wpływają na Częstochowę?

Co zmiany klimatyczne oznaczają dla mieszkańców Częstochowy? Odpowiedzi na to pytanie szuka odpowiedzi Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy wraz z Ministerstwem Środowiska.

Ministerstwo wraz z wydziałem częstochowskiego magistratu realizują projekt p.n. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Biorą w nim udział w sumie 44 miasta z całej Polski. O idei projektu mówi Aleksander Brzózka, rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/1-MPA.mp3]

Jak mówi Andrzej Szczerba, naczelnik wydziału ochrony środowiska częstochowskiego magistratu, rezultatem projektu ma być opracowanie planu działania dla Częstochowy w obliczu zachodzących zmian klimatycznych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/2-MPA.mp3]

Wysokie ryzyko jest związane z falami upałów, a także intensywnymi deszczami i nagłymi powodziami – jak informuje urząd, najbardziej zagrożone tymi zjawiskami są osoby powyżej 65 roku życia, osoby przewlekle chore, z chorobami układu krążenia i oddechowego oraz osoby bezdomne.

W 44 miastach wybrano cztery sektory najbardziej wrażliwe na zagrażające miastom zjawiska klimatyczne. We wszystkich 44 miastach gospodarka wodna okazała się najbardziej podatna na negatywne skutki zmian klimatu, w 41 miastach (również w Częstochowie) uznano, że zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców są najbardziej narażone na negatywne skutki ekstremalnych zjawisk klimatycznych, m.in. ze względu na wzrost ryzyka nasilenia się chorób układu krążenia czy układu oddechowego, w 36 miastach (ponownie również w Częstochowie) stwierdzono że bardzo intensywne opady deszczu czy ekstremalne temperatury mogą zakłócić funkcjonowanie transportu, a w 14 miastach (i w Częstochowie) jako sektor wrażliwy na zmiany klimatu wskazano energetykę.

​Zakończenie prac nad przygotowaniem miejskich planów adaptacji dla wszystkich 44 miast planowane jest na IV kwartał bieżącego roku, a wyniki tych prac będą prezentowane podczas szczytu klimatycznego COP24, którego Katowice będą gospodarzem w grudniu 2018 r.

Przygotowaniem miejskich planów adaptacji zajmują się eksperci z ministerstwa wraz z przedstawicielami władz lokalnych, a wyniki ustaleń są konsultowane z przedstawicielami organizacji społecznych i gospodarczych w trakcie warsztatów roboczych.

Paweł Kmiecik