Jałmużna Wielkopostna

Wielki Post to przede wszystkim okres duchowego przygotowania chrześcijan do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to również czas wzmożonej pracy nad sobą. Kościół oferuje nam wskazówki do właściwego kształtowania swojej osobowości i przygotowania do największego święta chrześcijan, są to: modlitwa, post i jałmużna.
– Jałmużna jest jednym z wielkich uczynków miłosierdzia, bardzo cenionym w Starym Testamencie – wyjaśnia ks. Paweł Dzierzkowski z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. – Jałmużna ma służyć naszemu wewnętrznemu wzrostowi, bo to nie jest tak, że tylko się czegoś pozbywam, że robię komuś łaskę, bo daję jałmużnę. W jałmużnie chodzi o tą skrytość, o to, by ten czyn miłosierdzia przede wszystkim widział Bóg, a dla nas by był to czyn, który prowadzi do wzrostu.
Trwająca coroczna akcja prowadzona przez Caritas, „Jałmużna Wielkopostna”, ma na celu zebranie funduszy na leczenie osób starszych i dzieci. Do tekturowych „Skarbonek Miłosierdzia”, które rozprowadzają parafie lub można pobrać w siedzibie Caritas, każdy darczyńca odkłada pieniądze zaoszczędzone na wielkopostnych wyrzeczeniach.
Akcja „Jałmużna Wielkopostna” jest akcją ekumeniczną, prowadzoną wspólnie przez Kościół katolicki, prawosławny i ewangelicki. W tym roku do polskich domów trafi 800 tys. „Skarbonek Miłosierdzia”, z których 790 tys. przygotowała Caritas Polska, 20 tys. prawosławny Eleos, a 15 tys. ewangelicka Diakonia.

ZD