Jan Paweł II doktorem Kościoła? Księża zbierają podpisy z prośbą do papieża

Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, zwrócił się do Ojca Świętego Franciszka z prośbą o ustanowienie św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i patronem Europy. Jako duchowni, których życie głęboko naznaczone zostało przez pontyfikat Papieża – Polaka postanowiliśmy wesprzeć prośbę Księdza Arcybiskupa. W tym celu napisaliśmy list otwarty do Przewodniczącego Episkopatu Polski, pod którym mogą się podpisać księża wspierający Jego inicjatywę.

Publikujemy pełną treść listu polskich duchownych do abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Czcigodny Księże Arcybiskupie,

Z wdzięcznością przyjęliśmy wiadomość, że Ksiądz Arcybiskup jako Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się z prośbą do Jego Świątobliwości Franciszka o ogłoszenie św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i patronem Europy. Gorąco popieramy tę inicjatywę, prosząc zarazem o zgodę na to, aby w Polsce najbliższe dwa lata zostały poświęcone przemyśleniu nauczania Świętego Papieża.

Długość pontyfikatu Papieża Polaka sprawiła, że my, duchowni katoliccy w Polsce – od najstarszych, których Pan Jezus zaprosił do udziału w Swoim kapłaństwie jeszcze przed wyborem kardynała Karola Wojtyły na Urząd Piotrowy, do najmłodszych, którzy byli zaledwie nastolatkami w dniu Jego odejścia do Domu Ojca – jesteśmy głęboko naznaczeni osobowością i świętością życia Jana Pawła II. Jego myśl teologiczna zawarta w licznych encyklikach, adhortacjach, książkach, ale także wyrażona językiem poezji, oraz Jego świadectwo modlitwy i cierpienia kształtowały nasze kapłaństwo i uczyniły nas – niezależnie od wieku – pokoleniem Jana Pawła II.

Jesteśmy przekonani, że włączenie św. Jana Pawła II do szlachetnego grona doktorów Kościoła będzie wielkim darem dla wierzących, a dla wszystkich zobowiązaniem do odkrywania prawdy zawartej w Jego dziedzictwie.

Kapłanów chcących wyrazić swoje wsparcie prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz kliknięcie w link potwierdzający, który zostanie przesłany na podany w formularzu adres poczty elektronicznej.


Swoje poparcie wyraziło już 1 347 kapłanów.

Źródło: ekai.pl