Jasiek Mela na „Częstochowskim Evereście”

„Częstochowski Everest” – to nazwa spotkania z Jaśkiem Melą, niepełnosprawnym podróżnikiem i działaczem społecznym, zorganizowanego w poniedziałek 28 maja przez Fundację Oczami Brata oraz Fundację widzialni.org. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu motywacyjnego Jaśka Meli dla osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy, którzy z nimi współpracują. Po wykładzie wszyscy uczestnicy weszli na wzniesienie przy ul. Złotogórskiej.

Mówi Jan Mela:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/05/1_Czestochowski_Everest_Mela.mp3]

O tym jakie znaczenie miało to spotkanie mówi Ola, która na co dzień porusza się na wózku inwalidzkim:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/05/2_Czestochowski_Everest_Ola.mp3]

Jan Mela urodził się 30 grudnia 1988 roku w Gdańsku. W wieku 13 lat doznał porażenia prądem, gdy wszedł do niezabezpieczonego transformatora podczas deszczu. Kilka miesięcy po tym zdarzeniu podjęto decyzję o amputacji lewego podudzia i lewego przedramienia chłopca.

PK