Jedno serce, jeden Duch ożywiały wszystkich wierzących – zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

web

Niedziela, 25 stycznia godz. 19.15 w naszej archidiecezji zapisała się jako Niedziela kończąca Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Na Eucharystii sprawowanej w Kościele rektorackim zgromadzili się na czele z Arcybiskupem Metropolitą częstochowskim Wacławem Depo, m.in. przedstawiciele: Kościoła Polskokatolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego czy Starokatolickiego Kościoła Mariawitów.

W czasie homilii Arcybiskup Wacław Depo mocno akcentował sytuację nawrócenia św. Pawła, którego wybrał Bóg, a konkretniej, któremu Bóg wybrał drogę. Tak też jest z każdym z nas, to „Bóg wybiera drogi człowieka”. W trakcie pasterskiego pouczenia nie zabrakło wyraźnych diagnoz rzeczywistości: Ten świat zdaje się traktować Boga jako konkurenta życia ludzkiego. Obecna jest dyskryminacja religijna, która zakazuje nam przyznać się do Chrystusa i dawać świadectwo o wierze.

Wobec obojętności na Boga, wobec zagrożeń, my chrześcijanie różnych denominacji, nie tylko powinniśmy, ale i musimy tworzyć jeden front. Mamy jako chrześcijanie wyrywać człowieka z tej obojętności, to ważne dla nas zadanie. – podkreślał na koniec ks. Jarosław Grabowski, dyrektor Referatu Dialogu Ekumenicznego, międzyreligijnego, z niewierzącymi przy Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Zgromadzonym na Eucharystii wszyscy duchowni zgromadzeni przy ołtarzu udzielili błogosławieństwa Aaronowego. Przed Mszą św. odczytano również Wspólny „Apel Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli”, który został podpisany 20 stycznia przez przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego i siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. O oprawę muzyczną i Liturgię Słowa zatroszczyli się klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.