Jeśli chcesz! Ja Bóg chce, czekam!

web_wieczor_milosierdzia

Mimo, że Rok Miłosierdzia w Kościele dobiegł końca, to dzięki młodzieży z rejonu zawierciańskiego zaangażowanej w Zawierciańską Scholę ŚDM wierni mogą spotykać się z Bogiem Miłosiernym. Wszystko za sprawą comiesięcznych Wieczorów Miłosierdzia.

Dziś (17 lutego) młodzi animowali czas w parafii NMP Królowej Polski w Zawierciu. Wydarzenie rozpoczęło się od Mszy św., której przewodniczył ks. Krzysztof Sak – wikariusz tejże parafii.W słowach pozdrowienia ks. Sak zauważył, że dobrze jest, że dzięki posłudze muzycznej Zawierciańskiej Scholi ŚDM ludziom dane jest doświadczać Bożej miłości i miłosierdzia.

Homilię do licznie zgromadzonych w świątyni zawiercian wygłosił diakon Piotr Szeląg. W swoim słowie podkreślił znaczenie odpowiedzi człowieka na miłosierną miłość Boga. – Słyszymy w dzisiejszej Ewangelii słowa: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Właśnie, jeśli kto chce. Istotna jest nasza odpowiedź, nasza wola, jeśli chcemy. Miłosierny mówi do nas: Jeśli chcesz, bo Ja Bóg, chcę, czekam! – mówił dk. Szeląg.

Po zakończonej Eucharystii uczestnicy Wieczoru Miłosierdzia adorowali Najświętszy Sakrament. Towarzyszyły temu rozważania i modlitwy oraz piękny śpiew. Była okazja wysłuchać również świadectwa o Bożym Miłosierdziu. Następne spotkanie w III piątek marca, 17 marca w parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Zawierciu.

AS

fot. Krzysztof Kolanus