Jest akt oskarżenia w sprawie Jaskini Studnisko

GrottaDellaSibilla-za-wiki

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko Marcinowi R., Jarosławowi T. i Damianowi W., dotyczący nieumyślnego spowodowania śmierci Natalii K., do którego doszło w Jaskini Studnisko w Olsztynie k. Częstochowy.

– Drugiego czerwca bieżącego roku oskarżeni wprowadzili do tej jaskini siedmioosobową grupę gimnazjalistów. W tym okrasie jaskinia ta była wyłączona z możliwości eksploracji. W toku śledztwa ustalono także, że wprowadzający nie posiadali uprawnień do prowadzenia taternictwa jaskiniowego i uprawnień do opieki nad osobami małoletnimi – powiedział Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. W toku postępowania zebrano obszerny materiał dowodowy w postaci zeznań świadków, oględzin miejsca zdarzenia oraz dokumentacji dotyczącej organizacji wycieczki szkolnej.

Jednym z dowodów w śledztwie jest także opinia biegłego sądowego ds. taternictwa jaskiniowego, wydana po przeprowadzonej wizji, z której wynika, że Jaskinia Studnisko jest jaskinią bardzo niebezpieczną, do której wycieczki szkolne nie powinny być wprowadzane.

Oskarżeni nie przyznali się do winy. – Przesłuchani w charakterze podejrzanych przez prokuratora mężczyźni nie przyznali się do stawianych im zarzutów oraz skorzystali z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. Takie przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do pięciu lat – powiedział Tomasz Ozimek.

Po zakończeniu śledztwa Prokuratura Rejonowa w Częstochowie wystąpiła do Wojewody Śląskiego, Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Wójta Gminy Olsztyn o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia warunków bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze rezerwatu przyrody Sokole Góry.

K. R.