Jest szansa, że egzaminy na prawo jazdy zostaną wznowione w południe

word czestochowa

Zamieszanie z egzaminami na prawo jazdy trwa nadal. Rządowe Centrum Legislacji informuje, że dziś do południa zostaną opublikowane nowe rozporządzenia w tej sprawie. Jednak dyrektorzy poszczególnych ośrodków nie rozpoczynają egzaminów, czekając na oficjalne pojawienie się dokumentu. Tak jest np. w Częstochowie. – Dotąd, dokąd rozporządzenie nie będzie opublikowane, ja nie podejmę decyzji o wznowieniu egzaminów. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijała. My jesteśmy przygotowani na wszelkie rozwiązania – jeśli rozporządzenie pojawi się choćby za 5 minut, to zaczniemy egzaminować – mówi dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie Maciej Wawrzkiewicz. – Żeby osoby, które były zapisane wcześniej – na rano nie czekały u nas, bo zrobiłby się duży poślizg, zaproponowaliśmy im nowy termin egzaminu w sobotę i dwie osoby już przepisały się właśnie na sobotę – dodaje.
W związku z brakiem rozporządzenia na ulicach nie powinno być dziś również samochodów oznaczonych L-ką.
Przyczyną opóźnienia w wydaniu rozporządzeń była konieczność dwukrotnego dostosowania projektów rozporządzeń do zmian wprowadzających system CEPIK 2.0, a następnie do zmian przesuwających wejście w życie przepisów wprowadzających CEPIK 2.0. na przełomie 2015 i 2016 r. Konieczne było przeprowadzenie po raz kolejny wymaganych uzgodnień międzyresortowych. Dodatkowo rozporządzenia wymagały uzyskania kontrasygnaty MSWiA i MON.

KK