„Jestem osobą z autyzmem – dajcie mi szansę”

„Jestem osobą z autyzmem – dajcie mi szansę” – to tytuł konferencji naukowej, która w piątek 6 kwietnia odbyła się w Częstochowie w ramach Światowego Tygodnia Świadomości Autyzmu. Sympozjum zainicjował wykład prof. Tadeusza Gałkowskiego, naukowca od wielu lat zajmującego się badaniami nad autyzmem, który odniósł się do aktualnego stanu badań nad zaburzeniem autystycznym, a także zwrócił uwagę na niepokojące zjawiska hamujące przeciwdziałanie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/04/1-konferencja-autyzm.mp3]

Sympozjum koncentrowało się wokół wielu różnorodnych zagadnień dotyczących autyzmu. Mówi dyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 Jolanta Miękina:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/04/2-konferencja-autyzm.mp3]

W trakcie sympozjum można było także zapoznać się z publikacjami zatytułowanymi: „Autyzm wyzwaniem XXI wieku” pod redakcją Danuty Marzec i Jolanty Miękiny oraz z monografią „Wautyzmwzięci” autorstwa Ireneusza Gimińskiego.

PNP