Jeszcze więcej żłobków i klubów dziecięcych. Wkrótce ruszy nabór ofert do „Malucha+” 2021

źródło fot. www.gov.pl

7 września br. rozpocznie się nabór ofert do przyszłorocznej edycji programu „Maluch+”. O dofinansowanie mogą się starać zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i osoby prywatne. W 2021 r. będzie to do 450 mln zł na tworzenie nowych i dofinansowanie funkcjonowania już istniejących miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi.
Celem programu „Maluch+” jest przede wszystkim zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki.
– Większa dostępność miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym, to danie przede wszystkim mamom wyboru i możliwości powrotu do pracy bez obaw o to, kto zajmie się dzieckiem – wskazuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Dzisiaj w Polsce działa 6,4 tys. placówek opieki nad dziećmi do lat 3. Jeszcze w 2015 r. w całym kraju liczba miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów wynosiła niespełna 84 tys. Dzisiaj to już ponad 185 tys., co oznacza wzrost o 100 tys. miejsc.

„Maluch+” 2021
Dofinansowanie obejmuje tworzenie nowych miejsc opieki, a także zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, czyli pokrycie wydatków bieżących i obniżenie opłat ponoszonych przez rodziców. Mogą się o nie starać jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
– W przyszłorocznej edycji programu będzie to ponownie 450 mln zł. Od 2018 r. budżet programu jest trzy razy większy niż w latach poprzednich. Wiemy, jak ważne jest wspieranie rozwoju sieci instytucji opieki nad maluchami i zależy nam, by takich miejsc systematycznie przybywało – podkreśla minister Maląg.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?
Środki przyznawane będą w 4 modułach, to nawet 80 proc. kosztów realizacji zadania.
Moduł 1 – tworzenie nowych miejsc opieki przez jednostki samorządu terytorialnego i zapewnienie ich funkcjonowania:
Moduł 1a – na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żadne żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego – nie więcej niż 33 tys. zł na 1 nowe miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym i nie więcej niż 5 tys. zł na 1 nowe miejsce u dziennego opiekuna
Moduł 1b – na terenie tych gmin, gdzie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce oraz wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł – nie więcej niż 30 tys. zł na 1 nowe miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym (o 5 tys. zł więcej niż w edycji 2020) i nie więcej niż 5 tys. zł na 1 nowe miejsce u dziennego opiekuna
Moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przy udziale środków z poprzednich edycji programu „Maluch+”
Moduł 3 – tworzenie nowych miejsc opieki przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie) i zapewnienie ich funkcjonowania – nie więcej niż 10 tys. zł na 1 nowe miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym i nie więcej niż 5 tys. zł na 1 nowe miejsce u dziennego opiekuna
Moduł 4 – zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego
W przypadku dofinansowania do funkcjonowania miejsc brak jest określonej kwoty, natomiast w przypadku dofinansowania pobytu dzieci niepełnosprawnych kwota ta będzie wyższa. W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego.

Kiedy rusza nabór ofert?
Nabór ofert do przyszłorocznej edycji programu „Maluch+” rozpocznie się 7 września br. i potrwa do:
16 października br. w przypadku modułu 1
6 listopada br. – moduły 2-4
Wyniki zostaną ogłoszone odpowiednio 27 listopada 2020 r. (moduł 1) i 15 stycznia 2021 r. (moduły 2-4).
– Gorąco zachęcam do uczestnictwa w programie. Oferty w formie papierowej należy nadsyłać z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH” 2021” do właściwego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki urzędu wojewódzkiego lub złożyć osobiście we właściwym urzędzie wojewódzkim. Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, należy przesłać na konto urzędu wojewódzkiego – wyjaśnia minister Marlena Maląg.

źródło: www.gov.pl