Jubileusz 100-lecia Sodalicji Mariańskiej

Niepokalana

W tym roku Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze obchodzi swój jubileusz 100-lecia. Rok 2016 jest rokiem jubileuszowym – każdy miesiąc jest ukierunkowany na rozwój duchowy pod przewodnictwem Maryi. O idei świętowania rocznicy mówi o. Marcin Minczyński, moderator Sodalicji:

– Czas jubileuszu to czas dziękczynienia za otrzymane łaski, za lata działalności i owoców tej działalności, a jednocześnie czas duchowej mobilizacji, by Sodalicja nadal wzrastała i duchowo, i liczebnie. Na świętowanie składają się comiesięczne spotkania w drugą niedzielę miesiąca; najbliższe – 14 sierpnia o godz. 9:00 w Domu Pątnika. Główna uroczystość będzie miała miejsce 17 września.

Nie tylko na uroczystości, ale do grona Sodalisów zaprasza o. Marcin:

– Wszystkich zainteresowanych Sodalicją, chcących we wspólnocie kroczyć drogą przez Maryję do Jezusa, zapraszamy, by Sodalicję poznać. Można przyjść na spotkanie, uczestniczyć w nabożeństwach i Mszy św. Można też wejść na stronę internetową: www.sodalicja.jasnagora.pl. Zapraszamy i młodych, i starszych – wszystkich, którzy chcą, zawierzając się Maryi, dać się Jej poprowadzić do świętości.

– Szczególnie teraz – dodaje Teresa Moś, prezes Sodalicji – kiedy przypominamy sobie „kanapowe” slowa Ojca Świętego. Pomyślmy, żeby nie siedzieć na tej przysłowiowej kanapie, tylko dołączyć do któregoś z istniejących ruchów czy stowarzyszeń. Do każdego można przyjść i powiedzieć: jesteśmy wierzący. Zapraszamy do nas. Bądźmy ludźmi Maryi, bądźmy ludźmi wiary, bądźmy ludźmi Chrystusa.

Ukoronowaniem obchodów jubileuszu 100-lecia Sodalicji Mariańskiej będzie święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia. Jest to święto patronalne i dokładna, setna rocznica pierwszych ślubowań sodalicyjnych, złożonych na Jasnej Górze przez młodzież częstochowskich szkół średnich.

AD