Jubileusz 50 lecia doktoratu ks. prof. Jana Związka

Ks. Mikołaj Węgrzyn, dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie zaprasza na Jubileusz 50. doktoratu ks. prof. Jana Związka:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/1_jubileusz_wegrzyn_27_02.mp3]

Ks. Jan Związek w 1969 r. na podstawie rozprawy pt. Katolickie poglądy polityczno-społeczne w Polsce na przełomie XVI XVII wieku w świetle kazań uzyskał stopień naukowy doktora historii Kościoła na Wydziale Teologicznym KUL.W 1999 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych, a w 2000 r. został mianowany profesorem zwyczajnym nauk teologicznych na Wydziale Teologii PAT w Krakowie.

Foto źródło: wit-czestochowa.pl