Jubileusz 50. lecia promocji doktoratu ks. prof. dra hab. Jana Kowalskiego

25 lutego w Wyższym Seminarium Duchowym w Częstochowie odbył się uroczysty Jubileusz 50. lecia promocji doktoratu ks. prof. dra hab. Jana Kowalskiego. O godz. 11 abp Wacław Depo, metropolita częstochowski odprawił Mszę Św. podczas której homilię wygłosił abp Stanisław Nowak.

Ks. prof. Jan Kowalski urodził się 4 VI 1930 r. w Krępie, a święcenia kapłańskie odebrał 27 VI 1954r. Jest znanym w całej Polsce i na świecie wykładowcą teologii moralnej i ascetycznej. Podczas swojej pracy wykładał w seminariach i uniwersytetach w Częstochowie, Krakowie czy Wrocławiu. Jest autorem ponad 300 publikacji teologicznych oraz wielu książek. W Archidiecezji Częstochowskiej znany jest również jako fundator i inicjator wielu przedsięwzięć związanych z m.in. Seminarium, czy Archikatedrą.

Licznie zgromadzonych gości przed Mszą Św. przywitał Rektor Seminarium ks. Grzegorz Szumera. Eucharystię odprawił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

– Misją każdego kapłana jest pisanie świadectwa. Dziś jedno z takich świadectw się spełnia poprzez posługę profesorską i formacyjną ks. prof. Jana Kowalskiego. Trzeba też wspomnieć o dziełach, które ks. prof. zostawia nam też poprzez różne rzeczy materialne, jak np. wspaniałe witraże w Seminarium. Jest to tak wspaniała postać, że aż trudno opowiedzieć o całym wymiarze daru łaski i tajemnicy, która jest i spełnia się w ks. prof. Janie Kowalskim – mówi abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Uwagę na wielkie dzieła wykonane przez ks. prof. Jana Kowalskiego dla Archidiecezji Częstochowskiej zwracał również abp Stanisław Nowak w wygłoszonej homilii.

– Człowiek otrzymuje od Boga wielką łaskę, aby był jego współpracownikiem. Dostaje do tego wyposażenie i uzdolnienia, które mu na to pozwalają. Ks. prof. Jan Kowalski w czasie swojej posługi był promotorem 497 prac magisterskich, ale również wielu doktorskich i licencjackich. Podczas swojej pracy w Częstochowie był człowiekiem hojnym i zaangażowanym w rozwój Seminarium i całej Archidiecezji. Chcemy mu dziś za jego wspaniałą posługę powiedzieć szczere „Bóg zapłać” – mówił abp Stanisław Nowak.

Po Mszy św. uroczystą laudację wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna, w której przybliżył zasługi i historię ks. prof. Jana Kowalskiego. Na koniec słowa podziękowania do wszystkich skierował sam ks. prof. Jan Kowalski.

KKo