Jubileusz Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej

Z okazji jubileuszu 40-lecia Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej członkowie tego stowarzyszenia zgromadzili się na Jasnej Górze przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, żeby podziękować jej za dotychczasową opiekę i prosić o dalsze łaski. Uroczystej Mszy św., koncelebrowanej m. in. przez generała Zakonu Paulinów, o. Arnolda Chrapkowskiego, przewodniczył metropolita częstochowski, abp Wacław Depo.
– Prawo to jest przede wszystkim prawda, czyli wracamy do darów Ducha Świętego, bo Duch Święty pomaga nam rozpoznać prawdę o nas samych i o świecie i o drugim człowieku – powiedział abp Depo. – Sprawiedliwość będzie dopiero właściwą sprawiedliwością jeśli będzie się opierała na fundamencie prawdy, bo wolność człowieka tak nieraz rozprowadza nas na różne odcinki życia, że człowiek już zakłamuje siebie i dlatego ocena samego siebie jest najtrudniejsza i dlatego są sądy, bo nie ma sędziego we własnej sprawie.
We Mszy św. uczestniczyło liczne grono kapłanów oraz członków Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej wraz z rodzinami.

ZD