Jubileusz parafii w Radomsku

W sobotę, 4 marca, w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Radomsku odbyły się uroczystości związane z 60-leciem erygowania parafii. Wspólnej modlitwie dziękczynnej przewodniczył abp Wacław Depo Metropolita częstochowski. Podczas Mszy św. jubileuszowej miało miejsce wprowadzenia relikwii świętych małżonków Zelii i Ludwika Martin, rodziców świętej Teresy z Lisieux.

W czasie homilii  abp Depo podkreślił, że świętość każdego z nas zależy przede wszystkim od osobistej współpracy z Bogiem. – Świętość nie jest przypisana ani do rodu królewskiego, ani do pozycji społecznej. Świętość zależy przede wszystkim od osobistej współpracy z łaską Boga i tę łaskę otrzymuje się nie tylko dla siebie, ale także dla innych. To spojrzenie ku niebu i łączność człowieka z Bogiem jest jawnym szukaniem mądrości w modlitwie u bram świątyni i rozradowaniem się serca człowieczego. Postawa człowieka wierzącego, który wyciąga ręce w górę, a błędy opłakuje, jest od początku wysiłkiem rozumu i wiary, które nie sprzeciwiają się sobie. Jak mówił św. Jan Paweł II – są dwoma skrzydłami, które wiodą nas ku Bogu – mówił Metropolita.

Abp Depo odniósł się również do współczesnego rozumienia mądrości, a także do postaci świętego Kazimierza i małżonków Martin, którzy są doskonałym przykładem łączenia mądrości Bożej z ludzką roztropnością i sprawiedliwością. – Na co dzień doświadczamy, że współczesne rozumienie mądrości związane jest z raczej z pojęciem wiedzy i sprawności intelektualnej. Oddzielenie mądrości od serca i wymiaru religijnego sprawia, że wielu współczesnych tak zwanych wykształconych nie tyle wykazuje się mądrością, ale znajomością wąskiej wiedzy czy dziedziny życia, która ma służyć zdobyciu czy obaleniu władzy, aby samemu panować. Święty Kazimierz jest przykładem łączenia mądrości Bożej z ludzką roztropnością i sprawiedliwością. To spoglądanie ku górze z rękoma wzniesionymi ku Bogu i sercem rozumnym charakteryzowało również życie rodzinne świętych małżonków – podkreślał abp Depo.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz miasta – prezydent Jarosław Ferenc oraz wiceprezydenci Małgorzata Kańska – Kipigroch i Jacek Belka, przedstawiciele powiatu na czele ze starostą Andrejem Pluteckim, Poseł na Sejm RP Anna Milczanowska, dyrektorzy szkół i instytucji, przedstawiciele społeczności szkolnej i parafialnej, księża, a także licznie zgromadzeni wierni. Na zakończenie Mszy św. podsumowano konkurs plastyczny, który ogłoszono z racji na jubileusz parafii. Podano wyniki konkursu plastycznego oraz wręczono nagrody laureatom. Przed Mszą św. parafianie i przybyli na uroczystości goście mogli uczestniczyć w koncercie scholi Domine Jesu.

MS