Już niedługo rusza nabór wniosków na eko-dotacje

W czasie lutowej sesji Rada Miasta Częstochowy przyjęła uchwały na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez osoby fizyczne z zakresu ochrony środowiska, tj. modernizacji systemów grzewczych, montażu instalacji fotowoltaicznych oraz usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest.

Więcej o szczegółach mówi Marcin Breczko inspektor z Biura Prasowego Urzędu Miasta Częstochowa:

Dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych wyniesie do 50% poniesionych kosztów netto, jednak nie więcej niż 6 tys. zł. A jak wygląda to w przypadku usuwania azbestu z nieruchomości?

Wnioski o przyznanie dotacji będzie można składać w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowa nie później niż do 28 kwietnia. Informacje o terminie naboru i szczegółach procedury naboru wniosków dotacyjnych Urząd Miasta przekaże w najbliższym czasie.