Kalendarz „Młodzi Artyści Częstochowy”

kalendarz

W 2014 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater obchodziło swoje 15-lecie. Przez wszystkie lata działalności stawiało przede wszystkich na muzykę i promocję młodych, dlatego na zakończenie jubileuszowego roku ogłasza nową inicjatywę – stypendium im. Krzysztofa Pośpiecha – zmarłego w 2011 roku muzyka, pedagoga, wybitnego animatora kultury. Stypendium, które ma za zadanie wspierać częstochowskie talenty, promuje Kalendarz „Młodzi muzycy 2015”. Co ich łączy? – pasja do muzyki i Częstochowa. Niektórzy się tu urodzili, prawie wszyscy swoja przygodę z muzyką rozpoczynali w Zespole Szkół Muzycznych im. M. J. Zebrowskiego. Choć dziś mieszkają i koncertują po całym świecie, to chętnie tu wracają, a poprzez swoje sukcesy stają się kulturalną wizytówką naszego miasta.

Na dwunastu kartach kalendarza zobaczymy: Styczeń – Kazimierz Nitkiewicz, Luty – Piotr Jończyk, Marzec – Maksymilian Mucha, Kwiecień – Piotr Nowak, Maj – Marek Pospieszalski, Czerwiec – Patrycja Słomczyńska, Lipiec – Wojciech Fedkowicz, Sierpień – Tomasz Rak, Wrzesień – Kacper Nowak, Październik – Jan Mroczek, Listopad – Artur Janda, Grudzień – Nina Minor. Fotografie wykonał Marcin Szpądrowski.

Poniżej przedstawiamy zasady i tryb przyznawania na 2015 r. stypendiów im. Krzysztofa Pośpiecha dla młodych artystów i animatorów kultury.

Stypendia im. Krzysztofa Pośpiecha przyznaje w trybie konkursowym Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Gaude Mater osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Stypendia im. Krzysztofa Pośpiecha, zwane dalej stypendiami artystycznymi, przyznawane są osobom, które zamierzają zrealizować przedsięwzięcie artystyczne związane z upowszechnianiem kultury w dziedzinach: muzyka, taniec, edukacja muzyczna.

Kandydat powinien w chwili złożenia zgłoszenia aplikacyjnego:
1) być absolwentem szkoły muzycznej II stopnia albo studentem lub absolwentem akademii muzycznej, przy czym dopuszcza się aplikowanie o przyznanie stypendium artystycznego przez studentów lub absolwentów kierunku muzycznego na innych uczelniach wyższych,
2) mieć ukończone 19 lat i nie mieć ukończonych 30 lat.

Przedsięwzięcia finansowane z otrzymanego stypendium artystycznego powinny polegać na realizacji w okresie: luty – listopad 2015 przedsięwzięcia (projektu) artystycznego, a w szczególności koncertu (cyklu koncertów), wystawy, nagrania płyty lub wydania publikacji muzycznej.
§ 5
1. Zarząd przyznaje stypendium artystyczne w oparciu o następujące kryteria:
1) atrakcyjność i oryginalność przedsięwzięcia,
2) wkład w promowanie tzw. kultury wysokiej,
3) zasięg przedsięwzięcia (liczba beneficjentów, liczba podmiotów zaangażowanych w jego realizację),
4) zasadność wydatków i rzetelność zestawienia kosztów zawartych w kosztorysie.
2. W tegorocznym konkursie w pierwszej kolejności w miarę składanych zgłoszeń aplikacyjnych, Stowarzyszenie uwzględniać będzie wnioski na realizację przedsięwzięć artystycznych w następujących lokalizacjach:
A) Zespół Poklasztorny Parafii św. Zygmunta w związku z „rewitalizacją kulturalną dzielnicy”,
B) sala kameralna Filharmonii Częstochowskiej, której nadano imię Krzysztofa Pośpiecha oraz
C) gminy, z którymi współpracuje Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater, tj. Gmina Mstów i Gmina Kłomnice.

1. Termin nadsyłania zgłoszeń aplikacyjnych upływa 28 lutego 2015 roku.
2. Zgłoszenie aplikacyjne powinno być sporządzone komputerowo na załączonym formularzu.

Wysokość stypendium artystycznego na 2015 r. nie może przekraczać 5.000 zł.

Stypendysta ma obowiązek przedłożenia rozliczenia wraz z kopiami faktur finansowanych ze środków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od zakończenia projektu, z zastrzeżeniem na rzecz Stowarzyszenia prawa żądania zwrotu udzielonego stypendium artystycznego.

kalendarz