Kalendarz promujący rodzicielstwo zastępcze

Częstochowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi różnego rodzaju działania mające na celu propagowanie idei rodzinnej pieczy zastępczej. Oprócz spotkań z przedstawicielami różnych środowisk są też działania mniej standardowe. Do takich należy miedzy innymi wydanie kalendarza ściennego na rok 2018. O tej formie promocji mówi Olga Dargiel, rzecznik MOPS-u:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/kalendarz.mp3]

Obecnie w Częstochowie działa 278 form rodzinnej pieczy zastępczej, w których przebywa 393 dzieci. Pieczę instytucjonalną sprawuje 12 placówek, w których umieszczonych jest 144 dzieci.

ZD