Kamizelki odblaskowe ARiMR dla uczniów z terenów wiejskich

kusieta

Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontynuując akcję „Bezpieczeństwo dzieci na drogach”, kolejny raz odwiedził uczniów szkół podstawowych, tym razem byli to uczniowie z Kusiąt, gm. Olsztyn, pow. częstochowski oraz Ostrów nad Okszą, gm. Miedźno, pow. kłobucki.
Spotkania kamizelkowe zapoczątkowane zostały wizytą w Zespole Szkół w Kusiętach. Tam kamizelkowych gości powitali uczniowie, Anna Zębik Dyrektor Szkoły oraz Tomasz Kucharski Wójt Gminy Olsztyn. Po przywitaniu gospodarze przekazali głos Stanisławowi Gmitrukowi Dyrektorowi Śląskiego OR, który szkolną wizytę rozpoczął od przedstawienia szeroko prowadzonej przez ARiMR akcji promującej bezpieczną drogę dzieci do szkoły, a następnie zaprezentował nowe programy, które od 2015 wdrażać będzie ARiMR. Do akcji kamizelkowej przyłączyli się również policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, którzy przypomnieli uczniom jak bezpiecznie poruszać się po drogach wiejskich. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe. Kolejną szkołą do jakiej zawitały „kamizelki ARiMR” była Szkoła Podstawowa w Ostrowach nad Okszą. Przybyłych do szkoły powitali uczniowie oraz Dariusz Bednarski Dyrektor placówki. Zgodnie z przyjętym scenariuszem jako pierwszy głos zabrał Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego OR. Następnie funkcjonariusze KPP w Kłobucku przypomnieli o zasadach bezpiecznego poruszania się na drogach wiejskich.
Po prelekcji, na zakończenie spotkania uczniowie obdarowani zostali kamizelkami, które z dumą zaprezentowali na pamiątkowej fotografii.

Paweł Gliński