Kampania „Bezpiecznie na drodze w Częstochowie”

Bezpiecznie na drodze w Częstochowie to kampania społeczna realizowana w ramach programu Powstrzymaj pijanego kierowcę. Od poniedziałku, 13 maja realizowany jest szereg działań profilaktycznych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach miasta i powiatu.

Działania mają charakter kompleksowy i są nimi objęci wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, czyli kierowcy samochodów, motocykliści, rowerzyści oraz piesi. Szczegóły programu przybliżyła nam Małgorzata Długosz z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przewodnicząca Zespołu ds. Profilaktyki i Przemocy w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/1_MALGORZATA_DLUGOSZ_13_05_2019.mp3]

Prowadzone będą także akcje informacyjne dotyczące prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze ścieżek rowerowych, użytkowanych również przez pieszych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/2_MALGORZATA_DLUGOSZ_13_05_2019.mp3]

Kampania w znacznej mierze opierać się będzie na działaniach Policji i innych służb towarzyszących, takich jak np. Straż Miejska. Mundurowi w szczególny sposób w tych dniach skupią się na prewencji, o czym mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie Sabina Chyra-Giereś:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/3_SABINA_GIERES_13_05_2019.mp3]

Wydarzenia w ramach tygodnia inaugurującego kampanię będą organizowane codziennie do niedzieli, 19 maja włącznie.

BNO