Kampania przeciw uzależnieniom i przemocy

Alkohol

Od marca do grudnia bieżącego roku na antenie Radia Fiat realizowana jest kampania pod tytułem „Stop uzależnieniom i przemocy”.

W ramach kampanii co tydzień emitowane będą audycje dotyczące tematyki przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie, przygotowane przy współudziale przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w wymienionym obszarze. Tematy programów będą oscylować wokół problemów alkoholizmu, narkomanii czy dopalaczy.
11 marca o działalności Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej mówić będzie jej dyrektor Ewa Lichterowicz, a 18 marca Zbigniew Jadczak, członek Zarządu Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich w Polsce, opowie o działalności klubów i stowarzyszeń abstynenckich – nie tylko w Częstochowie.
Audycje emitowane są w każdy piątek po 12.00, powtórki po 19.00. Program został sfinansowany przez Urząd Miasta Częstochowy.