Kampania przeciw uzależnieniom i przemocy

31 marca na antenę Radia Fiat wraca kampania pt. „Stop uzależnieniom i przemocy”.

W ramach kampanii co tydzień emitowane będą audycje dotyczące tematyki przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie, przygotowane przy współudziale przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, działających w wymienionym obszarze. Cotygodniowe audycje będą poruszać temat walki z uzależnieniami, a także formy przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. Cykliczne spotkania to także rozmowy o przemocy i o tym, jak jej zapobiegać i jak się jej przeciwstawiać.

Program został sfinansowany przez Urząd Miasta Częstochowy.