Kampania wyborcza z sądem w tle

Każdej kampanii wyborczej towarzyszą gorące spory polityczne, które często znajdują swój finał w sądzie. Przepisy prawa wyborczego przewidują w związku z tym szczególny tryb sądowego dochodzenia roszczeń związanych z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w toku kampanii wyborczej. Najczęściej dotyczy to sytuacji gdy materiały wyborcze, a w szczególności plakaty, ulotki, hasła i wypowiedzi lub inne formy prowadzonej w okresie kampanii wyborczej agitacji zawierają nieprawdziwe informacje Przed częstochowskim sądem zapadł już jeden prawomocny wyrok za posługiwanie się nieprawdziwymi informacjami. Mówi rzecznik częstochowskiego Sądu Okręgowego sędzia Dominik Bogacz:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/1-kampania-sad.mp3]

W przypadku tego typu spraw szczególne zasady dotyczą również wykonania wyroku. Publikacja sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin następuje najpóźniej w ciągu 48 godzin, na koszt zobowiązanego. W orzeczeniu sąd wskazuje medium w rozumieniu prawa prasowego, w której ma nastąpić publikacja, oraz termin.

PNP