Karta Dużej Rodziny – warto z niej korzystać

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jest to program ogólnopolski, prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Jak wyjaśnia Arkadiusz Solak, zastępca dyrektora Częstochowskiego Centrum Świadczeń, karta przysługuje każdemu z członków dużej rodziny:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/1karta_Solak_06_02_2019.mp3]

W Częstochowie w styczniu bieżącego roku zanotowano znaczny wzrost liczby wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Arkadiusz Solak wyjaśnia czym było to spowodowane:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/2karta_Solak_06_02_2019.mp3]

Czy obowiązują terminy w jakich należy wnioskować o Kartę Dużej Rodziny?:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/3karta_Solak_06_02_2019.mp3]

Karta ma wymiary 54 × 85,6 mm, jest wykonana z tworzywa sztucznego, zawiera imię oraz nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL członka rodziny wielodzietnej (albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL), termin ważności Karty, numer Karty, logo rodziny wielodzietnej, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille`a oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W Częstochowie wnioski przyjmuje Częstochowskie Centrum Świadczeń mieszczące się obecnie w nowej siedzibie przy ul. Sobieskiego 15.

ZD

foto źródło: www.gov.pl