Kawa dla Seniora

foto

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie zaprasza wszystkich seniorów po 60. roku życia i to niezależnie od posiadanego dochodu, do wzięcia udziału w akcji „Kawiarenka dla Seniora”, która umożliwia zakup kawy, lub herbaty w wybranych lokalach gastronomicznych za symboliczną złotówkę. Aby skorzystać z inicjatywy, częstochowscy seniorzy muszą zgłosić się po specjalny kupon uprawniający ich do zniżki. Lista punktów gdzie wydawane są kupony znajduje się na stronie internetowej MOPS. Podobne jak wykaz kawiarni i restauracji które są zaangażowane w akcję. Głównym celem inicjatywy jest zaktywizowanie osób w wieku senioralnym i umożliwienie im pełniejszego udziału w życiu społecznym i towarzyskim miasta. Tegoroczne edycja potrwa do końca bieżącego roku.

MT

foto: www.mops.czestochowa.pl