Kiedy rolnikowi przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, jego małżonkowi, domownikowi), który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni, nie dłużej jednak niż przez 180 dni. Zasiłek ten można jednak stracić w określonych okolicznościach. Jakie są wymogi związane z ubieganiem się o zasiłek chorobowy? Mówi Piotr Dobosz – dyrektor regionalnego oddziału KRUS w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/zasilek-chorobowy_dobosz.mp3]

Kwota świadczenia jest niezmienna od lat. Zasiłek chorobowy za każdy 1 dzień niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wynosi 10, 00 zł.

PN