Kiedy wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego

Od 1 grudnia 2018 r. obowiązują tylko zwolnienia elektroniczne (e-ZLA). Lekarze przyzwyczaili się już do tej formy wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Elektroniczne zwolnienie lekarskie automatycznie przesyłane jest do ZUS i pracodawcy, który ma profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Są sytuacje, w których ubezpieczony, aby otrzymać wypłatę zasiłku chorobowego, musi złożyć w ZUS odpowiedni wniosek. Jeśli pacjent ma konto na PUE ZUS, może złożyć wniosek przez internet. Mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/e-zla.mp3]

Jeżeli jesteś pracownikiem w trakcie zatrudnienia/osobą wykonującą umowę zlecenia – przy pierwszorazowej wypłacie to pracodawca składa zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3/ ZUS Z-3a, gdzie umieszcza informację o wydanym e-ZLA. Jeżeli jest ciąg dalszy niezdolności (bez dnia przerwy), pracodawca składa w ZUS druk ZAS-12, w którym potwierdza podleganie ubezpieczeniu oraz serię i nr wydanego e-ZLA (wniosek może być złożony w innej formie niż sformalizowany dokument).
Jeżeli jesteś pracownikiem po ustaniu zatrudnienia/osobą wykonującą umowę zlecenia po ustaniu ubezpieczenia – przy pierwszorazowej wypłacie pracodawca składa zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3/ZUS Z-3a, gdzie umieszcza informację o wydanym e-ZLA. Jeżeli jest ciąg dalszy niezdolności (bez dnia przerwy), to świadczeniobiorca składa w ZUS wniosek o zasiłek chorobowy ZAS -53 (wniosek może być złożony w innej formie niż sformalizowany dokument).
Jeżeli jesteś osobą prowadzącą działalność/współpracującą – przy pierwszorazowej wypłacie płatnik składa zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3b, gdzie umieszcza informację o wydanym e-ZLA. Jeżeli jest ciąg dalszy niezdolności (bez dnia przerwy), to świadczeniobiorca składa do ZUS wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53 (wniosek może być złożony w innej formie niż sformalizowany dokument).

Wszystkie te dokumenty mogą być złożone przez PUE ZUS.

Ważne! Do zasiłku opiekuńczego dodatkowym dokumentem koniecznym do wypłaty jest wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku ZUS Z-15a lub ZUS Z-15b.