Kiepska jakość powietrza w naszym regionie

komin1

Śląski monitoring jakości powietrza wciąż wskazuje na jego kiepską jakość w naszym regionie. Wczoraj w Częstochowie stężenie pyłu zawieszonego zostało przekroczone o ponad 200 proc.

Odpowiedzialna za to jest niska emisja, czyli spalanie w przydomowych kotłowniach niskiej jakości paliwa. A lekarze przypominają, że pył zawieszony może być przyczyną wielu chorób układu oddechowego, od chronicznego kaszlu po nowotwory płuc.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach ma na dziś trochę lepsze informacje – warunki aerosanitarne w Częstochowie mają się poprawiać. Co nie oznacza, że jakość powietrza będzie idealna. Osoby w przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego powinny unikać przebywania na zewnątrz.