Kierunek lekarski na UJD prawdopodobnie już od 1 października

Fot. Radio Fiat

Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie już od dłuższego czasu przygotowuje się do otwarcia kierunku lekarskiego. Realizacja przez Uczelnię wymaganych procedur jest już w końcowej fazie, o czym świadczy wizyta wiceministra zdrowia na Uniwersytecie.

Uczelnia skierowała wniosek o utworzenie kierunku lekarskiego najpierw do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stamtąd wniosek został przekazany równolegle do Ministerstwa Zdrowia oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Obie instytucje są w trakcie oceniania wniosku. Jak przekonuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, wszystko jest na dobrej drodze, aby kierunek lekarski wystartował na UJD wraz z nowym rokiem akademickim:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/04/1_ujd_lekarski_kraska_25_04.mp3]
Prof. Anna Wypych-Gawrońska i Waldemar Kraska | Fot. Radio Fiat

Uczelnia do tej pory dopełniła wszystkich formalności administracyjnych, związanych ze złożeniem wniosku. Obecnie oceniana jest jego wartość merytoryczna oraz gotowość Uniwersytetu do rozpoczęcia nauczania na kierunku lekarskim. Jak podkreśliła rektor UJD prof. Anna Wypych-Gawrońska, kadra naukowa jest gotowa, ponieważ uczelnia już od jakiegoś czasu ma prawo do nadawania tytułów doktorskich na kierunkach związanych ze zdrowiem:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/04/2_ujd_lekarski_gawronska_25_04.mp3]
Fot. Radio Fiat

Do tej pory Uniwersytet zawarł umowy z licznymi jednostkami medycznymi z naszego regionu, w tym z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym na Parkitce, dzięki którym studenci przyszłego kierunku lekarskiego będą mieli zapewnioną możliwość nauki umiejętności praktycznych. Równocześnie UJD przygotowuje współpracę w tym zakresie z personelem medycznym tych jednostek. Teoria i praktyka to jednak nie wszystkie obszary w których Uniwersytet zamierza kształcić przyszłych lekarzy. Jak podkreślił prof. Wiesław Pilis, jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt pracy lekarza, na który Uczelnia zamierza położyć duży nacisk:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/04/3_ujd_lekarski_pilis_25_04.mp3]

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, od 1 października na Uniwersytecie Jana Długosza naukę rozpocznie 60 studentów kierunku lekarskiego w trybie dziennym oraz 30 osób w trybie zaocznym. Jest to podyktowane m.in. tym, że małe grupy zajęciowe są efektywniejsze jeśli chodzi o realizowanie materiału naukowego. Z czasem liczba miejsc na studiach lekarskich w Częstochowie będzie sukcesywnie powiększana.