Kłopoty z odbiorem odpadów w Żarkach


smieci

Gmina Żarki ma kłopoty z odbiorem śmieci. Wezwała już firmę Ochrona Środowiska do wykonania usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki. Firma wyłoniona w przetargu nie realizuje usług zgodnie z harmonogramem. Kłopoty w odbiorze drastycznie pogłębiły się w ostatnich dniach. Odpady zmieszane i segregowane nie zostały odebrane z części Żarek, Suliszowic, Kotowic.

Gmina Żarki jest jedną z nielicznych, która wyposażyła posesje w swoje kosze. Zatem nie ma zagrożenia i oczekiwania związanego z wymianą koszy.

W piśmie z dnia 25 marca 2015 r. wezwano Ochronę Środowiska do wykonywania odbioru zgodnie z harmonogramem oraz do uruchomienia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii, małych akumulatorów, uzupełniania worków do selektywnej zbiórki.

Gmina Żarki podjęła już działania do wyłonienia firmy zastępczej, która odbierze odpady z posesji. Terminy odbiorów zostaną podane tak szybko, jak to możliwe.