Kolejne dwa tygodnie dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców

Kolejne dwa tygodnie dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców

ZUS/fot. Radio Fiat

Do 14 marca wydłużono okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do 8. roku życia, w sytuacji gdy placówka, do której uczęszcza maluch została zamknięta w związku Covid-19. O takie wsparcie mogą ubiegać się także opiekunowie starszych uczniów, ale tylko wówczas, gdy dziecko ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

Rodzice nadal będą mogli korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Termin, na jaki został ustalony, mija 14 marca – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa śląskiego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/03/1_kolejne_Kopczynska_02_03_2021.mp3]

Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie rodzica, które należy przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/03/2_kolejne_Kopczynska_02_03_202.mp3]

Zasiłek wypłaca się za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

ABK/ZUS